Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

May 21, 2024

Vi fortsätter vårt prat med medeltida Sigillpåsar som har bevarat de ursprungliga färgerna bland pappren i arkiven, och så en lite mer ingående genomgång av Bockstensmannens kläder - vävteknik och täthet med mera!Medverkande: Amica Sundström och Maria...