Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Dec 18, 2023

In this second recording from the Nykobing Middlealder Center, we meet up with archaeological shoe expert Marquita Volken, touching on subjects like cutting patterns, medieval maffia methods ending the turn shoes for the benefit of welted shoes, and the mystery of textile shoe laces.

With: Marquita Volken, Espen...


Aug 3, 2023

The Nykobing Middelaldercenter in Denmark has been around since 1980s, recreating a small medieval village. In 2023 the village was inhabitated by more than 100 15th century artisans from the Swiss reenactment group the Company of St George. 

With: Ben Woldring, Thit Birk Petersen and Maria Neijman 

This episode is in...


Jan 27, 2023

En stor del fynd och föremål som många förknippar med Vikingatiden hör egentligen till perioden innan dess, som kallas Vendeltiden. Bland annat praktfulla hjälmar och svärdsgehäng! Ändå återskapas denna period väldigt sparsamt. Vi pratar om orsakerna till detta, och ger också en lite uppdratering om...