Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Apr 29, 2024

Den här gången försöker vi följa upp några av de tidigare avsnitten, och tar oss igenom ämnen som birgittahättan, Medeltidsmuseet gör återskapande-utställning på Historiska, historiskt korrekta tyger samt vävning genom historien.

Medverkande: Amica Sundström och Maria Neijman