Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Aug 3, 2023

The Nykobing Middelaldercenter in Denmark has been around since 1980s, recreating a small medieval village. In 2023 the village was inhabitated by more than 100 15th century artisans from the Swiss reenactment group the Company of St George. 

With: Ben Woldring, Thit Birk Petersen and Maria Neijman 

This episode is in...


Jan 27, 2023

En stor del fynd och föremål som många förknippar med Vikingatiden hör egentligen till perioden innan dess, som kallas Vendeltiden. Bland annat praktfulla hjälmar och svärdsgehäng! Ändå återskapas denna period väldigt sparsamt. Vi pratar om orsakerna till detta, och ger också en lite uppdratering om...


Mar 12, 2022

Lajv och reenactment, två syskonhobbys, som har en tendens att mötas alldeles för sällan. En stor mängd av våra gäster börjar med lajv och fortsätter med reenactment. Varför är det så? Och varför är det så ont om kombinationer mellan lajv och återskapande? 

Medverkande: Carl Nordblom och Sanna...


Dec 2, 2021

Vi går igenom ditt och datt om historisk färgning. Och så pratar vi om massa annat också som har hänt och som spelar roll inom återskapande just nu. 

Medverkande: Amica Sundström och Maria...


Nov 16, 2021

Kopia, rekonstruktion, tolkning, living-history, reenactment, inspirerad av, impression. Termerna som används inom hobbyn är många och svåra att överblicka. Och de används på olika sätt på olika platser, inom olika grenar och på olika språk. Vi trasslar med termerna. 

Medverkande: Maria Neijman och Amica...