Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Apr 21, 2016

Sociala media har spelat stor roll för utvecklingen av reenactment. Framför allt har det blivit lättare att fråga andra om råd, och att hitta källor till sitt återskapande. Vi har med oss Marie Hedén, administratör för Facebook-gruppen "Vi som syr medeltidskläder" och Cathrin Åhlén, med bloggen Katafalk. Vi pratar också som Historiska världar, tolkningar av källor och lite om begreppet historiskt korrekt.

 

Länkar till sidor som diskuteras i podden:

http://www.facebook.com/groups/visomsyrmedeltidsklader/

https://katafalk.wordpress.com/

http://www.alternaliv.se/histvarld/