Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

May 19, 2016

Tillsammans med Caroline och Fredrik Egemalm tar vi den här gången en titt på tornerspel och rytteri. Hur ser det ut idag på riddarfestivaler? Hur rätt är det utifrån ett historiskt perspektiv? Och hur viktigt är det att kunna hantera en häst?

Länk till filmen som vi refererar till i avsnittet, Arne Koets träffas i hjälmen under tornerspel.