Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Jul 8, 2020

Vi pratar om alla textilier som inte är kläder, från förhistorisk tid, framför allt vikingatid. Vi pratar också lite om nya utställningen på Birka. 

Medverkande: Maria Neijman och Amica Sundström