Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Jan 27, 2023

En stor del fynd och föremål som många förknippar med Vikingatiden hör egentligen till perioden innan dess, som kallas Vendeltiden. Bland annat praktfulla hjälmar och svärdsgehäng! Ändå återskapas denna period väldigt sparsamt. Vi pratar om orsakerna till detta, och ger också en lite uppdratering om andra saker! 

(Teknisk informarmation: På grund av missöde med datalagringen så försvann sista minuten, men oroa er inte, nästan allt som sades är fortfarande med på inspelningen!)

Medverkande: Cheyenne Olander och Tobias Ederyd Forsblom