Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Jun 19, 2016

Tillsammans med kulturgeografen Clas Tollin får vi höra om hur jordbruket utvecklades från sen järnålder fram till slutet av medeltiden. Vad odlade man? Vilka redskap använde man? Vem var herre och vem var slav? Och framför allt - vad är bakgrunden till kombinationen korn, humle och ölbryggning?


Jun 6, 2016

En översiktlig genomgång av skomakeriet förr, i första hand under medeltiden blir det i det här avsnittet. Med benäget stöd av Linus Olander rasar vi igenom rätt och fel, svårt och lätt och vanliga missförstånd. Läster, mönster, svinborst, läder och lite annat! Både spetsiga medeltida skor och oxmular...