Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Jul 15, 2020

Vi besökte nyligen den nya utställningen på Birka, där vikingar från tre århundraden hade rekonstruerats utifrån de utgrävda gravarna. Nu pratar vi med utställningsproducenterna om hur de har tänkt när de har återskapat dessa individer.

 Medverkande: Linda Wåhlander och Veronica...


Jul 8, 2020

Vi pratar om alla textilier som inte är kläder, från förhistorisk tid, framför allt vikingatid. Vi pratar också lite om nya utställningen på Birka. 

Medverkande: Maria Neijman och Amica...