Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat

Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Feb 23, 2024

I avsnitt 100 kommer vi inte att prata om någonting som är vettigt. Istället ska gästerna tillsammans med värdarna försöka komma fram till någonting lyssningsvärt kring historiken för podden, för reenactment i allmänhet och för intressanta personer och gäster. 

Räkna inte med stora kunskapsmängder, men...