Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Mar 2, 2020

I mer än 20 år har Sveriges enda medeltida borg (byggd 1499) hyst ett evenemang för sent 1400-tal. Evenemanget kallas Levande Glimmingehus och har blivit den stora samlingspunkten för de som pysslar med levandegörande av denna period. Henrik besökte evenemanget under 2019 och gjorde ett antal intervjuer med de medverkande! 


Medverkande: Robin Eriksson, Tjaerend Matre, Anton Wijk, Erik Ungman, Kaj Persson och Andrea Håkansson. 

Foton av Andrea Håkansson från evenemanget finns här.