Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Dec 2, 2021

Vi går igenom ditt och datt om historisk färgning. Och så pratar vi om massa annat också som har hänt och som spelar roll inom återskapande just nu. 

Medverkande: Amica Sundström och Maria Neijman