Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Dec 13, 2015

Den här gången gästas vi av Johan Käll och Fia Makalös Lindblom. Hur kommer man in i hobbyn? Vad är det som är svårt om man är ny och vad behöver en nybörjare tänka på? 


Ola
eight and a half years ago

OMMS - Ostrogothia Medieval Missile Society. En tämligen provinsiell förening som sysslar med allt som smäller, pangar eller låter sig hystas iväg för att göra effekt på avstånd såsom långbågar, armborst, spjut eller kastmaskiner. Håller sig oftast inom närområdet, mest beroende på lättja och besväret att transportera stora blidor. Har skådats så lång bort som Västergötland och Uppland. I enstaka fall även i norra Frankrike, men då i grupp med CoSS!
Kan beskådas på Ekenäs Riddarspel. Anordnar Yngve Trötts årliga bågskyttetävling i Söderköping.