Preview Mode Links will not work in preview mode

Återskapat


Återskapat är en podcast om återskapande av historia i alla möjliga former. Podden produceras av Sofia Berg och Henrik Summanen.

Dec 30, 2015

Den här gången pratar vi om reenactment av napoleontid. Vad är det som skiljer denna form från t ex medeltidsreenactment? Och så lite om hästar och löjliga hattar.